Stem på Marc Perera Christensen

Det Personlige ansvar

Århus fungerer kun hvis vi alle sammen påtager os et personligt ansvar for hinanden og for vores by. Kun der hvor vi ikke kan selv, skal vi bede fællesskabet om hjælp.

Det konservative folkeparti ønsker at give ansvaret tilbage til borgerne. Vi ønsker et samfund der tager udgangspunkt i det personlige ansvar og hvor det er en stor værdi at tage et aktivt medansvar for sine nærmeste, sit lokalområde og sin kommune. Vi ønsker et samfund hvor ydelser og rettighe-der er målrettet de få som har reelle behov, men som ikke er i stand til at klare sig selv. Vi ønsker et samfund hvor de fleste tager vare på sig selv og bevidste om de pligter man som samfundsborger har for sin næste.

Vækst og beskæftigelse

Uden vækst og beskæftigelse hænger vores Århus ikke sammen. Vores fælles velfærd kommer fra et privat erhvervsliv der kan skabe arbejdspladser – som igen giver skattekroner i kommunekassen. Det kræver en by hvor virksomhederne har lyst til etablere sig.

Et aktivt og stærkt erhvervsliv er grundlaget for at Århus Kommune kan tilbyde den service og vel-færd, som vi ønsker. Vi er som by dybt afhængig af et velfungerende erhvervsliv. Det skal være let og smertefrit at være virksomhed i Århus, og det skal være let at etablere sig som ny virksomhed. Hvad enten man kommer fra en anden by, eller er en dygtig iværksætter.

Socialt ansvar

Vores samfund skal måles på hvordan vi behandler de allermest udsatte mennesker. Vi bruger me-get tid og mange penge på velfungerende familier – som måske godt kunne klare lidt mere selv – så samfundet kunne gøre mere for de hjemløse, de psykisk syge og mennesker med alvorlige handicap.

Det er samfundets fornemmeste og vigtigste opgave at tage hånd om socialt dårligt stillede og svage medborgere. Familien, erhvervslivet, lokale netværk og det frivillige foreningsliv skal motiveres til et større medansvar overfor vore svage medborgere. Vi skal behandle socialt dårligt stillede borgere med værdighed og respekt.